Tip om studenten te begeleiden

We horen wel eens dat bedrijven geen goede ervaringen hebben met hbo-stagiaires. Als we dan doorvragen, blijkt dat de student nogal in het diepe is gegooid. Dat is zo jammer, jammer voor het bedrijf en voor de student. Om een student goed te begeleiden, is het belangrijk om een lerende omgeving aan te bieden. Hiervoor is handig om te weten dat leren bestaat uit 3 fases:

1.      Oriënteren

2.      Oefenen

3.      Reflecteren

 

Met in het ‘diepe’ gooien, wordt de oriëntatiefase deels uitgevoerd of zelfs helemaal overgeslagen en wordt verwacht dat de student meteen aan de slag gaat met de uitvoering van de opdracht en dat is de 2e fase: oefenen. Maar in de 1e  fase, de oriëntatiefase, ligt de basis van een goede start. Ook hierbij geldt een goed begin is het halve werk.

Belangrijk om de 1e fase niet over te slaan. Hierbij 5 tips voor de oriëntatiefase:

 

  1.  Zorg dat studenten zekerheid kunnen opbouwen voor eigen rol en positie in een veilige leeromgeving.
  2. Start project aansluitend bij kennisniveau van student. Wat weet de student wel en niet over het onderwerp? Biedt de student ook voldoende mogelijkheid om kennis op te doen over het onderwerp.
  3. Duidelijkheid in taken, doelstellingen en resultaat. Door dit te beschrijven en te bespreken, is de kans op verwarring klein.
  4. Student heeft in begin behoefte aan externe sturing omdat er nog geen taak- en werkstructuur tot ontwikkeling is gekomen.
  5. Koppel persoonlijke verwachtingen en doelen aan projectdoel.

 

Succes!