De stage van: Niek Peters bij Ulamo

Niek Peters studeert Technische Bedrijfskunde aan de HAN en heeft daarvoor de opleiding Werktuigbouwkunde aan het Graafschap College gevolgd. Nick vindt het leuk om technische vraagstukken binnen een productieomgeving op te lossen. Daarom heeft hij een afstudeeronderzoek bij Ulamo uitgevoerd. In dit interview vertelt Niek over zijn onderzoek en afstudeerperiode bij Ulamo. 

Wat heb je precies onderzocht?

Binnen Ulamo Metaal was het bekend dat de voor- en nacalculatie niet met elkaar overeenkomen binnen de stanslijnen. Dit betekent dat het ombouwen/ produceren langer duurt dan vooraf gedacht. Gedurende mijn onderzoek heb ik veel observaties, tijdsmetingen en interviews gehouden om te achterhalen door welke verstoringen dit probleem wordt veroorzaakt.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van je onderzoek?

Aan het begin van het onderzoek was het van groot belang om de operators te betrekken bij het onderzoek om samen met mij dit onderzoeksprobleem op te lossen. Door elke dag op de werkvloer aanwezig te zijn en de operators goed op de hoogte te houden over het onderzoek is draagvlak gecreëerd. Het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat Ulamo Metaal een duidelijk beeld heeft gekregen waardoor de voorcalculatie niet kan worden behaald. Tevens zijn er acht aanbevelingen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de vooraf opgestelde doelstelling kan worden gerealiseerd.

 

‘Ik heb het afstuderen bij Ulamo Metaal als prettig ervaren. De medewerkers waren tijdens het onderzoek erg behulpzaam.’

 

Dat klinkt als een uitgebreid onderzoek! Wat heb je al kunnen implementeren?

Tijdens het afstudeeronderzoek zijn twee aanbevelingen geïmplementeerd. De eerste aanbeveling ging over het uitbreiden van afkeur redenen. In de huidige situatie konden operators uit drie redenen kiezen in het systeem om aan te geven waarom het product was afgekeurd, door deze beperkte redenen was het niet goed inzichtelijk wat precies de oorzaken waren. Daarom is samen met de operators gekeken welken redenen allemaal voorkomen binnen het proces, vervolgens zijn van deze redenen barcodes gemaakt en is dit verwerkt in een lijst. De operators hebben nu meer keuzemogelijkheid op afkeur aan te geven en hoeven de redenen niet meer opgezocht te worden in de computer maar kunnen ze eenvoudig worden gescand. Het is nu voor Ulamo Metaal beter inzichtelijk welke afkeurredenen zich voordoen in het proces.

De tweede aanbeveling die tijdens het afstudeeronderzoek is geïmplementeerd is de 5S-methode. De 5S-methode is een gestandaardiseerd proces dat bij een goede implementatie een georganiseerde werkplek creëert en zorgt voor een optimaal bedrijfsproces. Om te zorgen voor een goede implementatie was het belangrijk om de implementatie goed voor te bereiden. Zo zijn diverse documenten opgesteld; een presentatie om 5S uit te leggen aan de operators en de verschillende stappen die uitgevoerd moeten worden, een werkplekkwalificatielijst om de werkplek te beoordelen vóór dat 5S is uitgevoerd en nadat 5S is uitgevoerd en een lijst met benodigde middelen. De 5S-methode is grotendeels geïmplementeerd, de implementatie is nog niet volledig afgerond doordat de ingeschatte tijd niet voldoende was. Het resultaat van de 5S-implementatie is dat de werkplek er een stuk georganiseerde uitziet. Daarnaast is er niet meer gekozen voor één centraal gereedschapsbord binnen de stanslijn, maar meerdere kleine gereedschapsborden binnen de lijn. Zodat de gereedschappen opgehangen kunnen worden op de plek waar de operators deze gebruiken.

Oké en zijn er dan nog dingen die je liever anders had willen doen?

Tijdens de gewenste situatie heb ik één extern bedrijfsbezoek uitgevoerd om te zien hoe andere bedrijven omgaan met de voorkomende verstoringen. Gezien corona was het lastig om bij andere bedrijven op bezoek te gaan. Ik had het leuk en leerzaam gevonden om bij meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in stansprocessen binnen te kijken.

Hoe heb je je afstudeerperiode en de begeleiding ervaren? 

Ik heb het afstuderen bij Ulamo Metaal als prettig ervaren. De medewerkers waren tijdens het onderzoek erg behulpzaam. Daarnaast was de begeleiding vanuit het bedrijf ook erg goed. Freek van den Berg was mijn begeleider, tijdens het onderzoek heb ik goed met hem kunnen samenwerken en kon ik altijd terecht wanneer ik vragen had. Iedere dinsdag kwamen wij met studenten van verschillende opleidingen samen bij Stage.nu. Hier konden wij aan ons onderzoek werken en begeleiding krijgen wanneer dit nodig was. De verschillende workshops vond ik erg leuk en leerzaam, ik vond het vooral goed dat aan de studenten werd gevraagd aan welk soort workshops wij behoeften hadden. Dit zorgde ervoor dat de workshops goed aansloten bij de onderzoeken waar wij mee bezig waren.

Zijn er nog tips die je aan andere studenten wilt meegeven?

Wees vooral jezelf en wees proactief. Wees niet te terughoudend wanneer je informatie over een bepaald onderwerp nodig hebt. Tijdens mijn uitgevoerde stages liep ik vaak de productievloer op om met de mensen in het proces te praten, hierdoor krijg je van verschillende mensen informatie die waardevol is voor je onderzoek. Daarnaast is het belangrijk dat de betrokkene bij het onderzoek goed weten waar het onderzoek over gaat en op welke manier zij kunnen bijdragen aan het eindresultaat.

Saxion aan het woord:

Ik ben Frank Evers, werkzaam bij Saxion voor de opleidingen Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling (Urban Studies). Ik ben ook actief met het begeleiden van stagiaires en afstudeerders. Vanaf jaar 2 gaan onze studenten uitgebreid in de praktijk werken en dat doen we in het Stadslab. Hierbij werken studenten 2 dagen in de week aan praktijkopdrachten, de nodige in de Achterhoek.

En het Stadslab is een soort samenwerking tussen verschillende opleidingen? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is een samenwerking tussen de opleidingen Bestuurskunde, Planologie, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Klimaat en Management. Studenten werken dan in groepjes van 4 à 5 studenten aan een opdracht voor een opdrachtgever. In jaar 2 zoeken wij de opdrachten voor de studenten. In jaar 3 en 4 is het de bedoeling dat studenten zelf op zoek gaan. Dit bestaat nu 6 jaar en is ontstaan, omdat we merkten dat er studenten nodig zijn die iets weten van meerdere disciplines. Daarnaast wilden we meer doen met de authentieke vragen vanuit het werkveld in plaats van klassikale opdrachten per thema. Nu kunnen we echt inspelen op de actuele vragen die spelen bij de opdrachtgevers. Binnen Saxion zie je ook dat soortgelijke constructies steeds vaker worden opgezet!

Interessant! En hoe is dan de samenwerking met Stage.nu ontstaan?
Die is eigenlijk van twee kanten ontstaan. Aan de ene kant hebben wij een samenwerking gesloten met de Achterhoek Ambassadeurs, om te zorgen dat wij eigenlijk altijd opdrachten uit de Achterhoek hebben. Dan word je al snel geconfronteerd met Stage.nu. Wij vinden dat stagiaires en afstudeerders op een unieke manier ondersteund worden door Stage.nu. Anderzijds kwam ik een collega van Stage.nu tegen toen ik een stagiair heb begeleid bij Sité Woondiensten. Toen zag ik dat er echt goed werd nagedacht over het begeleiden van stagiaires en afstudeerders.

Onlangs heb je ook een presentatie gegeven tijdens een huboverleg. Kan je daar iets meer over vertellen?
Dat is een groep met verschillende bedrijven die eigenlijk bezig zijn met de vraag lang en veilig thuis wonen. Hoe zorg je ervoor dat oudere mensen langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven? Ik heb een presentatie gegeven over wat Stadslab daarin zou kunnen betekenen. Er is toen besloten om hier een vierdejaars opdracht van te maken. Een netwerk van organisaties met elk een verschillende rol en functie kom je in het werkveld ook bijna altijd tegen. Daarom is het heel interessant voor studenten. Tijdens dit overleg zag je dat Stage.nu een soort makelaarsfunctie heeft tussen de organisaties, hierdoor is er 1 contactpersoon. Bijna een soort luxepositie vanuit school bekeken!

Hoe ervaar je de samenwerking met Stage.nu?
Ik vind het heel prettig. De lijntjes zijn kort en er wordt echt geluisterd. Studenten uit de Achterhoek kunnen makkelijk worden doorverwezen naar jullie. En wat ik merk is dat opdrachten op een net iets betere manier bij ons komen. Dat er al een soort voorgesprek is geweest, waardoor je sneller van start kan gaan.

‘De samenwerking met Stage.nu vind ik heel prettig. De lijntjes zijn kort en er wordt echt geluisterd. Studenten uit de Achterhoek kunnen makkelijk worden doorverwezen naar jullie.’ 

Wij vinden de begeleiding van stagiaires en afstudeerders erg belangrijk. Hoe zie jij dat?
Dat vind ik ook. Die begeleiding is heel belangrijk en ik merkte dat studenten dat ook echt waardeerden. Het is echt wat anders en je leert van elkaar. Studenten zien daar een grote meerwaarde in. Je hoort vaak dat de Achterhoek de beste stage- en afstudeerregio van Nederland wil worden. En ik merk op heel veel plekken dat dat meer is dan een loze slogan. Daar wordt onder andere door Stage.nu echt invulling aan gegeven.

En wat is dan de meerwaarde van die begeleiding voor bedrijven?
Ik denk dat heel veel bedrijven wel eens worstelen met vragen als hoe veel tijd kost dat nu en wat wordt er precies verwacht of gevraagd. Ik denk dat Stage.nu ook bedrijven kan helpen om daarmee om te gaan. Zeker in de wetenschap dat als begeleiders zelf niet zo veel tijd hebben dat er iemand anders is die af en toe ook beschikbaar is voor de student. En het feit dat je als student contact hebt met andere studenten van andere organisaties kan ook een soort gemeenschapsgevoel opleveren. Daardoor kan je wat afstand nemen van je opdracht en deze in perspectief zien.

Zeker! Wil je zelf nog iets toevoegen?
Voor regio’s die dit ook willen, vind ik jullie wel een soort voorbeeldregio, want ik heb eigenlijk nog niet eerder gezien dat er een duidelijke, stevige structuur staat waarin dat ook echt tot uitvoering wordt gebracht.