Topbanner_Ons_team

De stage van: Niek Peters bij Ulamo

Niek Peters studeert Technische Bedrijfskunde aan de HAN en heeft daarvoor de opleiding Werktuigbouwkunde aan het Graafschap College gevolgd. Nick vindt het leuk om technische vraagstukken binnen een productieomgeving op te lossen. Daarom heeft hij een afstudeeronderzoek bij Ulamo uitgevoerd. In dit interview vertelt Niek over zijn onderzoek en afstudeerperiode bij Ulamo. 

Wat heb je precies onderzocht?

Binnen Ulamo Metaal was het bekend dat de voor- en nacalculatie niet met elkaar overeenkomen binnen de stanslijnen. Dit betekent dat het ombouwen/ produceren langer duurt dan vooraf gedacht. Gedurende mijn onderzoek heb ik veel observaties, tijdsmetingen en interviews gehouden om te achterhalen door welke verstoringen dit probleem wordt veroorzaakt.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van je onderzoek?

Aan het begin van het onderzoek was het van groot belang om de operators te betrekken bij het onderzoek om samen met mij dit onderzoeksprobleem op te lossen. Door elke dag op de werkvloer aanwezig te zijn en de operators goed op de hoogte te houden over het onderzoek is draagvlak gecreëerd. Het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat Ulamo Metaal een duidelijk beeld heeft gekregen waardoor de voorcalculatie niet kan worden behaald. Tevens zijn er acht aanbevelingen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de vooraf opgestelde doelstelling kan worden gerealiseerd.

 

‘Ik heb het afstuderen bij Ulamo Metaal als prettig ervaren. De medewerkers waren tijdens het onderzoek erg behulpzaam.’

 

Dat klinkt als een uitgebreid onderzoek! Wat heb je al kunnen implementeren?

Tijdens het afstudeeronderzoek zijn twee aanbevelingen geïmplementeerd. De eerste aanbeveling ging over het uitbreiden van afkeur redenen. In de huidige situatie konden operators uit drie redenen kiezen in het systeem om aan te geven waarom het product was afgekeurd, door deze beperkte redenen was het niet goed inzichtelijk wat precies de oorzaken waren. Daarom is samen met de operators gekeken welken redenen allemaal voorkomen binnen het proces, vervolgens zijn van deze redenen barcodes gemaakt en is dit verwerkt in een lijst. De operators hebben nu meer keuzemogelijkheid op afkeur aan te geven en hoeven de redenen niet meer opgezocht te worden in de computer maar kunnen ze eenvoudig worden gescand. Het is nu voor Ulamo Metaal beter inzichtelijk welke afkeurredenen zich voordoen in het proces.

De tweede aanbeveling die tijdens het afstudeeronderzoek is geïmplementeerd is de 5S-methode. De 5S-methode is een gestandaardiseerd proces dat bij een goede implementatie een georganiseerde werkplek creëert en zorgt voor een optimaal bedrijfsproces. Om te zorgen voor een goede implementatie was het belangrijk om de implementatie goed voor te bereiden. Zo zijn diverse documenten opgesteld; een presentatie om 5S uit te leggen aan de operators en de verschillende stappen die uitgevoerd moeten worden, een werkplekkwalificatielijst om de werkplek te beoordelen vóór dat 5S is uitgevoerd en nadat 5S is uitgevoerd en een lijst met benodigde middelen. De 5S-methode is grotendeels geïmplementeerd, de implementatie is nog niet volledig afgerond doordat de ingeschatte tijd niet voldoende was. Het resultaat van de 5S-implementatie is dat de werkplek er een stuk georganiseerde uitziet. Daarnaast is er niet meer gekozen voor één centraal gereedschapsbord binnen de stanslijn, maar meerdere kleine gereedschapsborden binnen de lijn. Zodat de gereedschappen opgehangen kunnen worden op de plek waar de operators deze gebruiken.

Oké en zijn er dan nog dingen die je liever anders had willen doen?

Tijdens de gewenste situatie heb ik één extern bedrijfsbezoek uitgevoerd om te zien hoe andere bedrijven omgaan met de voorkomende verstoringen. Gezien corona was het lastig om bij andere bedrijven op bezoek te gaan. Ik had het leuk en leerzaam gevonden om bij meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in stansprocessen binnen te kijken.

Hoe heb je je afstudeerperiode en de begeleiding ervaren? 

Ik heb het afstuderen bij Ulamo Metaal als prettig ervaren. De medewerkers waren tijdens het onderzoek erg behulpzaam. Daarnaast was de begeleiding vanuit het bedrijf ook erg goed. Freek van den Berg was mijn begeleider, tijdens het onderzoek heb ik goed met hem kunnen samenwerken en kon ik altijd terecht wanneer ik vragen had. Iedere dinsdag kwamen wij met studenten van verschillende opleidingen samen bij Stage.nu. Hier konden wij aan ons onderzoek werken en begeleiding krijgen wanneer dit nodig was. De verschillende workshops vond ik erg leuk en leerzaam, ik vond het vooral goed dat aan de studenten werd gevraagd aan welk soort workshops wij behoeften hadden. Dit zorgde ervoor dat de workshops goed aansloten bij de onderzoeken waar wij mee bezig waren.

Zijn er nog tips die je aan andere studenten wilt meegeven?

Wees vooral jezelf en wees proactief. Wees niet te terughoudend wanneer je informatie over een bepaald onderwerp nodig hebt. Tijdens mijn uitgevoerde stages liep ik vaak de productievloer op om met de mensen in het proces te praten, hierdoor krijg je van verschillende mensen informatie die waardevol is voor je onderzoek. Daarnaast is het belangrijk dat de betrokkene bij het onderzoek goed weten waar het onderzoek over gaat en op welke manier zij kunnen bijdragen aan het eindresultaat.