Topbanner_Ons_team

Saxion aan het woord:

Ik ben Frank Evers, werkzaam bij Saxion voor de opleidingen Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling (Urban Studies). Ik ben ook actief met het begeleiden van stagiaires en afstudeerders. Vanaf jaar 2 gaan onze studenten uitgebreid in de praktijk werken en dat doen we in het Stadslab. Hierbij werken studenten 2 dagen in de week aan praktijkopdrachten, de nodige in de Achterhoek.

En het Stadslab is een soort samenwerking tussen verschillende opleidingen? Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is een samenwerking tussen de opleidingen Bestuurskunde, Planologie, Stedenbouwkundig Ontwerpen en Klimaat en Management. Studenten werken dan in groepjes van 4 à 5 studenten aan een opdracht voor een opdrachtgever. In jaar 2 zoeken wij de opdrachten voor de studenten. In jaar 3 en 4 is het de bedoeling dat studenten zelf op zoek gaan. Dit bestaat nu 6 jaar en is ontstaan, omdat we merkten dat er studenten nodig zijn die iets weten van meerdere disciplines. Daarnaast wilden we meer doen met de authentieke vragen vanuit het werkveld in plaats van klassikale opdrachten per thema. Nu kunnen we echt inspelen op de actuele vragen die spelen bij de opdrachtgevers. Binnen Saxion zie je ook dat soortgelijke constructies steeds vaker worden opgezet!

Interessant! En hoe is dan de samenwerking met Stage.nu ontstaan?
Die is eigenlijk van twee kanten ontstaan. Aan de ene kant hebben wij een samenwerking gesloten met de Achterhoek Ambassadeurs, om te zorgen dat wij eigenlijk altijd opdrachten uit de Achterhoek hebben. Dan word je al snel geconfronteerd met Stage.nu. Wij vinden dat stagiaires en afstudeerders op een unieke manier ondersteund worden door Stage.nu. Anderzijds kwam ik een collega van Stage.nu tegen toen ik een stagiair heb begeleid bij Sité Woondiensten. Toen zag ik dat er echt goed werd nagedacht over het begeleiden van stagiaires en afstudeerders.

Onlangs heb je ook een presentatie gegeven tijdens een huboverleg. Kan je daar iets meer over vertellen?
Dat is een groep met verschillende bedrijven die eigenlijk bezig zijn met de vraag lang en veilig thuis wonen. Hoe zorg je ervoor dat oudere mensen langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven? Ik heb een presentatie gegeven over wat Stadslab daarin zou kunnen betekenen. Er is toen besloten om hier een vierdejaars opdracht van te maken. Een netwerk van organisaties met elk een verschillende rol en functie kom je in het werkveld ook bijna altijd tegen. Daarom is het heel interessant voor studenten. Tijdens dit overleg zag je dat Stage.nu een soort makelaarsfunctie heeft tussen de organisaties, hierdoor is er 1 contactpersoon. Bijna een soort luxepositie vanuit school bekeken!

Hoe ervaar je de samenwerking met Stage.nu?
Ik vind het heel prettig. De lijntjes zijn kort en er wordt echt geluisterd. Studenten uit de Achterhoek kunnen makkelijk worden doorverwezen naar jullie. En wat ik merk is dat opdrachten op een net iets betere manier bij ons komen. Dat er al een soort voorgesprek is geweest, waardoor je sneller van start kan gaan.

‘De samenwerking met Stage.nu vind ik heel prettig. De lijntjes zijn kort en er wordt echt geluisterd. Studenten uit de Achterhoek kunnen makkelijk worden doorverwezen naar jullie.’ 

Wij vinden de begeleiding van stagiaires en afstudeerders erg belangrijk. Hoe zie jij dat?
Dat vind ik ook. Die begeleiding is heel belangrijk en ik merkte dat studenten dat ook echt waardeerden. Het is echt wat anders en je leert van elkaar. Studenten zien daar een grote meerwaarde in. Je hoort vaak dat de Achterhoek de beste stage- en afstudeerregio van Nederland wil worden. En ik merk op heel veel plekken dat dat meer is dan een loze slogan. Daar wordt onder andere door Stage.nu echt invulling aan gegeven.

En wat is dan de meerwaarde van die begeleiding voor bedrijven?
Ik denk dat heel veel bedrijven wel eens worstelen met vragen als hoe veel tijd kost dat nu en wat wordt er precies verwacht of gevraagd. Ik denk dat Stage.nu ook bedrijven kan helpen om daarmee om te gaan. Zeker in de wetenschap dat als begeleiders zelf niet zo veel tijd hebben dat er iemand anders is die af en toe ook beschikbaar is voor de student. En het feit dat je als student contact hebt met andere studenten van andere organisaties kan ook een soort gemeenschapsgevoel opleveren. Daardoor kan je wat afstand nemen van je opdracht en deze in perspectief zien.

Zeker! Wil je zelf nog iets toevoegen?
Voor regio’s die dit ook willen, vind ik jullie wel een soort voorbeeldregio, want ik heb eigenlijk nog niet eerder gezien dat er een duidelijke, stevige structuur staat waarin dat ook echt tot uitvoering wordt gebracht.