Wij vinden de stageplaats die bij je past

  • Stage/Werk

Onderwijs platform voor Achterhoekse gemeente
light-bulb Afstudeerstage brain HBO location Hengelo calendar febr-2021

De gemeente Bronckhorst merkt dat alle deelnemers min of meer met dezelfde thema’s bezig zijn en dat we hier mogelijk meer op kunnen samenwerken. Op basis van gesprekken met de individuele gemeentesecretarissen en binnen het netwerk is er een behoefte ontstaan om te kijken of we de samenwerking kunnen intensiveren op P&O thema’s.  Binnen de afzonderlijke gemeenten zijn de thema’s die aandacht vragen geïnventariseerd. Aan de hand daarvan hebben we gekeken waar samenwerking meerwaarde zou kunnen bieden.

Opdracht

Alle deelnemende gemeentes zijn zich bewust dat leren en ontwikkelen  steeds belangrijker wordt. Alle gemeenten zijn zelfstandig (soms samen) bezig om dit onderwerp een impuls te geven. Zo worden er samen opleidingen ingekocht op het gebied van Wnra, burgerzaken en mediation. Daarnaast zijn diverse gemeenten leerplatformen aan het ontwikkelen en/of introduceren andere manieren van leren.  DNA ziet kansen voor verdere samenwerking op dit thema in onder andere een gezamenlijk leerplatform of aansluiting bij een bestaand initiatief. Samen ontwikkelen en aanbieden van trainingen en het delen van bestaand aanbod.

Tijdens het onderzoek ga je kijken naar de huidige situatie. Welke initatieven zijn er al bij de verschillende gemeenten. Breng je de eisen en wensen van de verschillende gemeenten in kaart en geef je advies over de mogelijkheden om samen te werken op het gebied van leren en ontwikkelen.

Gemeente Bronckhorst

Afstuderen bij een van de mooiste en grootste plattelandsgemeenten van Nederland. De gemeente Bronckhorst is een vooruitstrevende organisatie, die proactief inspeelt op de voortdurend wisselende maatschappelijke ontwikkelingen. Wij gaan uit van de kracht van de samenleving, onderhouden een goed netwerk met uiteenlopende partijen en vervullen een verbindende rol tussen inwoners, organisaties en overheden. Die rol vullen we ook in door te faciliteren, kansen te verkennen en expertise te delen met inwoners en andere initiatiefnemers.  De Gemeente Bronckhorst is aangesloten bij het P&O netwerk. Het netwerk wordt op dit moment gebruikt om kennis te delen, te sparren en van elkaar te leren.

Vragen over deze vacature?

Tessa Reuling

phone 06-11221054 email tessa@stage.nu
Tessa Reuling
Soliciteer direct online!