Wij vinden de stageplaats die bij je past

  • Stage/Werk

Afstudeerstage voor een duo HBO Bestuurskunde of Ruimtelijke Ordening en Planologie
light-bulb Afstudeerstage brain HBO location Gendringen calendar febr-2021

Voor de opleiding(en): Ruimtelijke Ordening & Planologie; Bestuurskunde

Soort opdracht: Afstudeeropdracht voor een duo (2 personen dus)

Gewenste periode:
februari – juni 2020

Aanleiding en context van de opdracht
In de Achterhoek werken gemeenten, provincie, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen aan de toekomst. Een van de uitdagingen die zij samen aangaan is het zorgen voor voldoende passende woningen. Geconstateerd wordt dat er nieuwe woningen nodig zijn en dat nog te lang duurt voordat een plan tot uitvoering komt. We denken dat het voortraject sneller en efficiënter zou kunnen waardoor de aanvrager en de gemeenteambtenaar minder tijd kwijt is. Gemeenten in de Achterhoek willen van elkaar leren en samen optrekken om tot een versnelling te komen. Ook de bouwbedrijven denken hierbij graag mee en willen ook doen wat mogelijk is om te helpen dit proces te verbeteren.

Doel van de opdracht
Onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van het voortraject in het toetsingsproces bij bouwaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen.


Omschrijving opdracht en benodigde werkzaamheden:

Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor verbetering van het voortraject in het toetsingsproces bij bouwaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen. Je standplaats is de Gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij gaat het om de 7 samenwerkende gemeenten in de Achterhoek maar ook vanuit de bouw wordt meegedacht.

Denk hierbij aan:

  • Klantonderzoek bij particulieren en ontwikkelaars / aannemers die een woningbouwinitiatief hebben ingediend. Vraag daarbij nog nader uitwerken. Denk hierbij ook aan de communicatie via o.a. internet, e-mail, telefonisch. Voor dit onderzoek leveren de gemeenten contactgegevens aan (volgens AVG /privacy richtlijnen).
  • Realisatiekracht: onderzoeken en bekijken op welke wijze een initiatief met een positief advies zo snel mogelijk gaat leiden tot concrete woningbouw. Wat bepaalt deze snelheid en waar liggen verbeterpunten? Bestaat uit twee onderdelen;
    1. Intern onderzoek naar het proces van afhandelen en voortgang woningbouwinitiatieven bij verschillende Achterhoekse gemeenten. Wat zijn hier de good practises en welke verbeteringen zijn mogelijk. Hierbij ook meenemen: de afwegingskaders. Iedere gemeenten heeft zijn eigen methode van afwegen, welke rol speelt dit in het aanvraagproces.
    2. Onderzoek bij enkele bouwbedrijven / ontwikkelaars: welke verbeterideeën hebben zij en wat zouden zij zelf kunnen doen om het traject te versnellen?
  • Literatuuronderzoek doen en landelijke voorbeelden verzamelen

 

Is de opdracht geschikt voor individuele student of groep studenten:  
De voorkeur heeft de inzet van een tweetal studenten die ieder een deelopdracht op zich nemen. Bijvoorbeeld een student die vanuit de klant en het bouwbedrijf insteekt en een student die intern onderzoek binnen de gemeente doet en zicht heeft op de procedures en werkwijzen van gemeenten.

Beoogd resultaat van de opdracht: Meer tempo in het komen tot passende nieuwe woningen.

Profiel van de student: nieuwsgierig, kritisch, analytisch, klantgericht

Vragen over deze vacature?

Robin Lammers

email robin@stage.nu
Anouk Boerstal
Soliciteer direct online!